Om Dickson Design

 

Dickson Design udvikler strategier, skaber design og arbejder med kommunikation.

 

Målet er at skabe et ekstraordinært,unikt, smukt og funktionelt design. Disse designløsninger skal angribe kernen i problemerne og er derfor baseret på grundige analyser, systematisk konceptarbejde og omhyggelig testning.

 

 

 

Men design er ikke kun formgivning af fysiske produkter.

citatationstegnDesign is the art of making dreams come truecitatationstegn

Design kan også bruges som et effektivt redskab til at forandre en organisations strategi. Analysen af problemerne og arbejdet med strategierne kan ligeså godt munde ud i anderledes koncepter og i design af nye serviceydelser, nye oplevelser og nye måder at drive forretning på!

 

Dickson Design ledes af Thomas Dickson, der er arkitekt, industriel designer, journalist og forskningslektor i design og arbejder som konsulent indenfor design, kommunikation, strategi og management.

Det er vigtigt at omsætte designforskningen til praksis, ellers vil den bare være akademisk og stort set ligegyldig.